Forside 757X201
RoSy® konceptet utvecklas av Sweco Pavement Consultants, en enhet med specialister på väg och IT inom Sweco. Vi har möjlighet att erbjuda heltäckande kompetens inom kommunalteknisk förvaltning.

Fallviktsmätning

PRIMAX FWD Measuring Trailer Front

Pressrum

Pressrum SE Front

RoSy modulerna

Rosy Modulerna Front