PRIMAX FWD Measuring Trailer 531

Fallviktsmätning

Har du vägar som ska beläggas och belastas dessa vägar av tung trafik?

S PRIMAX FWDDå rekommenderar vi starkt att du bokar in en eller ett par dagars bärighetsmätning. Vi tar reda på om vägen har dålig bärighet i förhållande till den trafik den belastas av samt i vilket lager bristen finns. Du kommer då att få svart på vitt vilken åtgärd du bör göra samt när den bör göras.

Resultatet blir att du förvaltar dina vägar och pengar på det mest optimala sättet och din budget räcker därmed längre.

För att framgångsrikt förvalta ett vägkapital krävs kunskap om tre saker:

1.    Skademängden i vägen
2.    Bärigheten i vägen
3.    Trafiktal i form av SA10 på vägen (tyngden på trafiken)

Det här har många kommuner förstått och arbetar därför systematiskt och metodiskt med oss för att optimera sitt vägunderhåll.

Med kunskap om vägens bärighet registrerad i RoSy kan du som förvaltar vägkapitalet utföra exakt rätt åtgärd i rätt tid på varje väg. Detta innebär stora besparingar då du inte längre behöver göra mer eller mindre kvalificerade antaganden.

Du vet istället vad du ska göra och när du ska göra det.

 Läsa mer om fallviktsmätning med PRIMA 100

Bookmark and Share
PRIMAX FWD Measuring Trailer 226

Jonas Dyrbäck
Jonas Dyrbäck
Key Account Säljare
0046 (0) 70 962 78 73
jonas.dyrback@sweco.dk
 

  SE OCKSÅ

Fallviksmätning med PRIMA 100 LWD