Rosy BASE 531

RoSy BASE

​RoSy BASE är grundmodulen i RoSy RAMS-konceptet (Road Asset Management System) där du har full kontroll över huvudupplysningar, väggeometrier, väguppbyggnad, tillståndsregistrering, trafik, underhåll, vägobjekt och vägadministration.

RoSy PMS är ett av det mest utbredda RAMS som finns. RoSy BASE är integrerat med andra RoSy-moduler. Med RoSy BASE har du möjlighet att ansluta andra moduler vilket betyder oändliga fördelar.
 
RoSy BASE stöder dina dagliga vägmyndighetsärenden.

 • Därför är det viktigt för dig att registrera och underhålla dina vägdata för att få en överblick över all vägdata med ett klick i översiktsfönstret.
 • Uppdateringsassistenten guidar dig säkert genom dina årliga asfalts- och reparationsarbeten, detta gör att du kan vara helt säker på att all relevant data registreras.

Det finns flera inbyggda verktyg för att kontrollera och presentera data, t.ex:

 • Automatisk registerkontroll
 • Filter
 • Diagram
 • Rapporter

Du kan filtrera data, kombinera olika data och får en överblick över exempelvis:

 • Vägar med specifik beläggningstyp
 • Vägar med dåligt tillstånd
 • Vägar med stor trafikbelastning

RoSy BASE i kombination med andra RoSy-moduler:

 • RoSy MAP gör det möjligt att länka RoSy BASE data till en karta och få det visualiserat.
 • RoSy PLAN använder data från RoSY BASE för att beräkna hur du går till väga för att få ut så mycket som möjligt av er budget och vilka konsekvenser som uppstår vid eventuellt eftersläp i vägkapitalet.

RoSy BASE skapar mervärde - du får bl.a.:

 • Enkla lösningar på dina ärenden
 • Överblick över beslutsunderlag
 • Sammankoppling med andra moduler/lösningar och därmed reducerat dubbelarbete och icke relevanta data.

RoSy BASE lagrar data på enskilda vägar och sidoanläggningar – exempelvis:

 • Vägnamn och nummer
 • Längder och bredder
 • Skador och reparationer
 • Trafik (ÅDT, SA10, Hastighetsbegränsningar mm.)
 • Beläggningsdata och bärighet
 • Sidoanläggningselement, grusvägar, kantsten, GC-banor etc.
 • Ytor och vägklasser
 • Bilder
 • Skyltar, brunnar, trummor och vägbelysning
 • Olycksdata (black spots)

Vill du veta mer om systemet eller önskar en presentation i din kommun, är du välkommen att kontakta oss på +46 (0) 52 214 960.

Bookmark and Share
Rosy BASE 226

KONTAKT

Jonas Dyrbäck
Jonas Dyrbäck
Key Account Säljare
0046 (0) 70 962 78 73
jonas.dyrback@sweco.dk
 

BROSCHYR

RoSy BASE

 

SE OCKSÅ

RoSy PLAN

RoSy MAP