Rosy DIG 531X150

RoSy DIGWeb

Du får ett enkelt system, som samlar ansökan, behandling, uppföljning samt kommunikation med grävaktörerna på ett ställe, och du kan dela upplysningarna med dina kollegor. Platsen är RoSyWeb.se.  

Grävaktören kan på ett enkelt sätt ansöka om grävtillstånd samt färdiganmäla sina egna tillstånd.

RoSy DIGWeb säkrar en effektiv och enkel arbetsprocess i samband med ansökan och skapande av grävtillstånd. Både grävaktören och ansvarig hos kommunen får överblick över, vad som skall göras på dom enskilda ansökningarna och när det skall göras. Behandlingen underlättas genom, att grävaktören själv och på ett enkelt sätt kan skicka in en ansökan, som innehåller alla nödvändiga upplysningar.

Få med allt på en gång
RoSy DIGWeb guidar dina grävaktörer genom ansökningsprocessen, så du får alla de uppplysningar, du har användning för, när ansökan skall behandlas. Ansökan kan helt enkelt inte sändas, förrän alla viktiga upplysningar är inskrivna. Det är en fördel för både dig och grävaktören, då man undviker att spilla tid på att söka igen på grund av upplysningar som fattas. Ansökningsguiden ger grävaktören möjlighet till att skapa eller bifoga relevanta dokument till ansökan – exempelvis TA-Plan.

RoSy DIGWeb ger dig överblick på karta
När du får in ansökan, får du samtidigt en snabb överblick över, var det ansöks. Det följer med en karta till ansökan, där ansökaren har ritat in grävområdet. Inritning av grävområdet på kartan är en integrerad del av grävansökningsguiden.

RoSy DIGWeb ger dig också:

  • En översikt över alla inritade grävområden, som sedan kan inläsas i en rad olika GIS-program.
  • Möjlighet till att dela data från RoSy DigWeb med dina kollegor.
  • Överblick över, var det finns pågående grävarbeten, vem grävaktören är eller var det har varit grävarbeten igång inom en bestämd tidsperiod.


Enkel och effektiv behandling
RoSy DIGWeb’s enkla design ger dig överblick över alla
relevanta upplysningar, när du skall behandla grävansökan:

  • Vem ansöker?
  • Vart skall det grävas?
  • Gäller ansökan kommunal väg?
  • När skall arbetet utföras?
  • Finns det speciella anmärkningar eller bifogade dokument med i ansökan, etc.

 
Förhandsgranskning
Du har möjlighet att förhandsgranska grävtillståndet innan det automatiskt skickas till ansökaren via mail.

Vid de tillfällen då ansökan skall avvisas har du möjlighet att skriva en anledning till detta, denna skickas också automatiskt till ansökaren via mail.
 
Uppföljning av grävstillstånd
I delen för ärendebehandling i RoSy DIGWeb finns det olika verktyg som är designade för att underlätta arbetet med uppföljning och återställning. Du får en översikt över vilka tillstånd som skall göras en uppföljning på och när detta skall göras. All kommunikation med grävaktören angående återställning sker via RoSy DIGWeb och sparas också där, så att du alltid har tillgång till det vart du än befinner dig. Använd exempelvis din Laptop eller Ipad för att göra en uppföljning direkt på plats.

Bookmark and Share
Rosy DIG 226X180

KONTAKT

Jonas Dyrbäck
Jonas Dyrbäck
Key Account Säljare
0046 (0) 70 962 78 73
jonas.dyrback@sweco.dk
 

 BROSCHYR

RoSy DIGWeb

TA-PLAN integrerat i RoSy DIGWeb