Rosypc 531X150

RoSy MAP

​Med RoSy MAP får du en unik möjlighet att visualisera kommunens vägdata som finns registrerad i RoSy BASE, samt data från andra RoSy moduler. Därmed skapar du enkelt en översikt över information, dokumentation och beslutsunderlag som du, dina kollegor, politiker osv. naturligtvis drar nytta av.

Skapa ett bra beslutsunderlag samt en bra överblick
Med RoSy MAP kan du enkelt presentera fakta på en karta och få en överblick över dina RoSy-data. Du kan visualisera data från olika RoSy-moduler samt importera och exportera olika teman. Det finns många kombinationsmöjligheter vilket gör din vardag enklare.
 
RoSy BASE data på karta

 • Visualisera RoSy BASE-data i RoSy MAP, exempelvis vägstatus, vägklass, beläggningstyp, restlevnadstid, utläggningsår, planlagda asfaltsarbeten och mycket mer.
 • Redigera data direkt från RoSy MAP. Klicka på ett vägnamn i väglistan och få den visad automatiskt i kartan. På samma sätt kan du se alla relevanta vägdata från RoSy BASE när du klickar på en väg i kartan.
 • Sätt ihop dina egna tematiska lager och skapa en överblick.


RoSy MAP i kombination med andra RoSy-moduler

 • RoSy MAP visualiserar också data från andra RoSy-moduler. Därmed kan du visualisera Era gräsklippningsrutter, snöröjningsrutter och sopningsrutter. Alla kartor kan naturligtvis och skrivas ut eller skickas som PDF-filer.


RoSy MAP i kombination med andra GIS-miljöer

 • Presentera RoSy-data som tematiska lager i redan existerande GIS-miljöer.
 • Visa RoSy-data på Era hemsidor.
 • Stötta servicen med en karta över exempelvis snöröjningsrutter.
 • Gör  det enklare att ge medborgarna svar direkt. Du kan direkt se om vägen är en kommunal väg eller inte och vilken prioritering den har.
 • Medborgaren kan givetvis också själv se denna översiktskarta på er hemsida, och med hjälp av detta minskar behovet av att ringa er. Möjligheterna är oändliga.


RoSy MAP skapar mervärde

Med RoSy MAP förstärker du:

 • Beslutsunderlaget genom att presentera RoSy-fakta på en karta.
 • Servicen till medborgarna genom att sätta ihop relevanta teman på kartan.
 • Sammanhanget mellan olika lösningar och därmed reduceras dubbelarbete och icke relevant data.


Med RoSy MAP kan du

 • visualisera data från RoSy BASE, exempelvis vägstatus, vägklass, restlevnadstid, beläggningstyp, skyltar, belysning osv.
 • visualisera data från andra RoSy-moduler, exempelvis RoSy DIG och RoSy PLAN:

    •  redigera RoSy BASE data via RoSy MAP
    •  filtrera kartdata och få visat de data, som du har användning för.
    •  Sätt samman dina egna tematiska lager,
    •  koppla en väglinje till RoSy BASE,

 • Importera och visualisera externa kartteman, exempelvis byggnader, vatten och grönområden).

RoSy MAP stödjer andra format:
RoSy MAP stöder ESRI-format (shape-filer och lager). Rasterdata och data från externa kartservrar (WMS) kan också visualiseras i RoSY MAP. Export av kartdata till en Webbkarta, MAP Info, spatial suite etc.

Bookmark and Share
Rosypc 226X180

KONTAKT

Jonas Dyrbäck
Jonas Dyrbäck
Key Account Säljare
0046 (0) 70 962 78 73
jonas.dyrback@sweco.dk
 

BROSCHYR

RoSy MAP

 

SE OCKSÅ

RoSy BASE

RoSy DIGWeb