Referencer 531

RoSy PLAN

Få ut mest möjligt av din asfaltsbudget samt få en överblick över vilka resurser som krävs för att bevara vägnätets värde de kommande åren. RoSy PLAN är systemets beräkningsmodul som kommer att hjälpa dig med vägarnas strategiska underhåll.

Optimala underhålsstrategier
Med en RoSy PLAN beräkning och tillhörande rådgivning från våra specialister har du de bästa förutsättningarna för att ta beslut om hur asfaltsbudgeten skall användas på bästa sätt.

RoSy PLAN beräkningen ger dig också en överblick över vad som måste göras för att vägnätet skall ha en fortsatt god standard de kommande åren – samt ger en bild över de konsekvenser som kommer uppstå om du inte använder de nödvändiga resurserna.

Med data från RoSy BASE och den unika nedbrytningsmodellen kommer RoSy PLAN att ta fram den optimala underhållsstrategin för hela vägnätet eller för enskilda sträckor. Systemet kommer också att dokumentera konsekvenserna av att inte följa denna strategi. Exempelvis på grund av för låg budget.

RoSy PLAN – verktyget för:

  • detaljerad planering av årets asfaltsarbete
  • beräkning och rapporter från Swecos specialister kan användas i förmedlingen av resursbehov för vägunderhållet

Erfarenhet och flexibilitet:
Det är nu över 30 år sedan RoSY PLAN blev introducerad på marknaden. Beräkningsmodeller, parametrar och nedbrytningsmodeller är baserade på flera års observationer och analyser av skadeutveckling på många typer av beläggningar. Utöver detta ger RoSy PLAN en hög grad av flexibilitet vilket betyder att uppsättningen för beräkningen kan justeras i förhållande till lokala förhållanden. RoSY PLAN används idag globalt.

  • RoSy PLAN är mycket flexibelt, vilket betyder att beräkningsuppsättningen kan justeras i förhållande till lokala förhållanden.
  • I dag används RoSY PLAN av vägmyndigheter i hela världen


Vi är med dig hela vägen:

  • Med RoSy PLAN får du inte bara ett beräkningsprogram. Du får också rådgivning och stöttning från våra specialister inom vägunderhåll. Vi är med dig hela vägen.

 

Bookmark and Share
Referencer 226

KONTAKT

Jonas Dyrbäck
Jonas Dyrbäck
Key Account Säljare
0046 (0) 70 962 78 73
jonas.dyrback@sweco.dk
 

BROSCHYR

RoSy PLAN

SE OCKSÅ

RoSy BASE

RoSy MAP