Parkanlaeg 531

Vilka är vi

​RoSy® konceptet utvecklas av Sweco Pavement Consultants AB, en enhet med  specialister på väg och IT inom Sweco. Vi har möjlighet att erbjuda heltäckande kompetens inom kommunalteknisk förvaltning.

Vi kan visa Er hur ett effektivt gatuunderhåll kan planeras. Vi kan visa vilka konsekvenser en otillräcklig underhållsbudget har för tillståndet på Ert gatunät. Vi kan visa hur några av Era grannkommuner har lyckats att få fokus på vägunderhållet!

Vi är en grupp vägexperter med gedigen erfarenhet inom asfalt, vägbyggnad, IT samt drift och underhåll. Vi erbjuder RoSy® (Road Systems), ett koncept för strategisk underhållsplanering av kommunens gatunät.

Vi utför grundinventering, tillståndsbedömning, bärighetsmätningar, radarmätningar, rådgivning, utarbetning och kontroll av funktionskontrakt, objektsplanering, ekonomiska kalkyler och beräkningar av underhållsskuld.

Vi vill gärna få möjlighet att hjälpa Er. Vi har erfarenhet från kommuner i Sverige, Norge, Tyskland, Tjeckien och Danmark, som alla med stor framgång använder RoSy®konceptet.

Bookmark and Share
Parkanlaeg 226

KONTAKT

Jonas Persson
Jonas Persson
Avdelningschef
+46 (0) 70 962 78 71
jonas.persson@sweco.dk